HUJI - Innovate

מרכז החדשנות והיזמות

של האוניברסיטה העבריתמה חדש?

HUJI-Innovate, מרכז החדשנות והיזמות של האוניברסיטה העברית, זכה במקום הראשון בקול קורא תחרותי של המועצה להשכלה גבוהה כחלק מקבוצה בשיתוף בצלאל, האקדמיה לאומנות ולעיצוב ועזריאלי - מכללה להנדסה.

ספרו לי עוד