HUJI Innovate

מרכז החדשנות והיזמות של האוניברסיטה העברית

ההרשמה לתכניות לפיתוח מיזמים בעיצומה!

אנחנו חוזרים במחזור נוסף של תכניות OPEN לפיתוח מיזמים! זאת ההזדמנות שלכם/ן להצטרף למחזור הבא, לקחת את הידע התיאורטי מהתארים האקדמיים ולהפוך אותו למיזם של ממש. בסמסטר ב' ייפתחו תכנית OPEN X לפיתוח מיזמים מבוססי טכנולוגיה ומחקר, תכנית OPEN Health לפיתוח מיזמים מעולמות הבריאות והרפואה, ותכנית OPEN AgFood לפיתוח מיזמים בתחומי החקלאות, המזון והסביבה.


מה חדש?

HUJI-Innovate, מרכז החדשנות והיזמות של האוניברסיטה העברית, זכה במקום הראשון בקול קורא תחרותי של המועצה להשכלה גבוהה כחלק מקבוצה בשיתוף בצלאל, האקדמיה לאומנות ולעיצוב ועזריאלי - מכללה להנדסה.